Soita studioon

Keskiviikko, 12.
joulukuuta
2018.
Onnittelut -
7.3.2018, 14:27 – päivitetty 9.3.2018, 11:32

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta: Yliopiston otettava vakavasti opiskelijoiden kohtaamat häirintätilanteet

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta vaatii kannanotossaan Itä-Suomen yliopistoa ottamaan vakavasti opiskelijoiden kohtaamat häirintätilanteet vakavasti. Ylioppilaskunnan mukaan Me Too-kampanja on madaltanut kynnystä ilmoittaa häirintätapauksista eteenpäin siinä määrin, etteivät ylioppilaskunnan omat resurssit enää riitä tapausten käsittelemiseen.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta vaatii Itä-Suomen yliopistolta kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa häirintätapauksiin. Ylioppilaskunta katsoo, että yliopiston on luotava selkeät vastuunjaot ja toimintaohjeet siihen, kuinka häirintätapauksissa toimitaan. Lisäksi ISYY vaatii yliopiostoa nimeämään tiedekuntiin omat erityiset häirintäyhdyshenkilöt.

- Turvallinen opiskeluympäristö on kaikkien yhteinen asia. Lukuvuoden aikana olemme tulleet tilanteeseen, jossa omat voimamme eivät riitä, vaan toivomme saavamme yliopistolta lisäresursseja hyvän opiskeluympäristön takaamiseen, kommentoi ISYYn hallituksen puheenjohtaja Juuso Sikiö.