Soita studioon

Keskiviikko, 12.
joulukuuta
2018.
Onnittelut -
5.3.2018, 12:52 – päivitetty 6.3.2018, 11:05

Kuopion Energian tulos parani merkittävästi

Media

Kuopion Energian viime vuoden tulos parani merkittävästi. Konsernin liikevoitto oli 21 miljoonaa eura, kun vuotta aiemmin se oli 16,1 miljoonaa. Liikevaihto pieneni noin kolme prosenttia edellisvuodesta kaukolämmön ja sähköenergian hintojen laskun vuoksi.

Kuopion Energian mukaan merkittävin tulosta parantava tekijä oli kymmenen vuoden takaisen yhtiörakennemuutoksen yhteydessä syntyneen liikearvopoiston päättyminen. Muita merkittäviä tekijöitä olivat Haapaniemen voimalaitoksen savukaasupesurin polttoainetaloutta parantava vaikutus, kaukolämmön lämpöhäviöiden väheneminen ja vuoden alussa toteutettu sähkön siirtohintojen korotus.

Kuopion Energia käytti polttoaineita yhteensä 1 393 GWh , josta uusiutuvia oli 852 GWh eli 61 prosenttia kaikista polttoaineista. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kasvoi 54 GWh edellisvuodesta ja nousi uuteen ennätykseen. Kuopion Energian käyttämiä biopolttoaineita ovat metsähake, metsäteollisuuden sivutuotteet ja biokaasu.

Turvetta yhtiö käytti  526 ja öljyä 15 GWh. Polttoaineiden kotimaisuusaste oli 91 prosenttia.

Turvetuotantokesä oli sateiden vuoksi keskinkertainen ja Kuopion Energian oma turvetuotanto jäi 80 prosenttiin tavoitteesta.