Soita studioon

Maanantai, 17.
kesäkuuta
2019.
Onnittelut -
5.10.2018, 10:46 – päivitetty 5.10.2018, 11:01

Hietasalon tekopohjavesilaitoksella muutostöitä

Media

Kuopiossa tehdään muutoksia Hietasalon tekopohjavesilaitoksella. Tekopohjavesilaitos on poissa käytöstä maanantaista alkaen parisen viikkoa. Muutostyöt liittyvät Kuopion Veden Itkonniemen vesilaitoksen saneeraukseen.

Kuopion Veden mukaan saneerauksen aikana Hietasalosta tuleva rantaimeytetty raakavesi korvataan järvestä otettavalla raakavedellä. Järvivesi puhdistetaan kemiallisesti Itkonniemen vesilaitoksella ja puhdistettu vesi sekoitetaan Jänneniemen vedenottamon veteen ennen sen johtamista kulutukseen.

Järviveden käyttö raakavetenä voi ilmetä kuluttajille lähinnä lievinä makumuutoksina vedessä. Talousveden turvallisuuteen sillä ei ole vaikutusta ja talousveden laatua seurataan jatkuvasti laboratoriomittauksin.