Soita studioon

Perjantai, 19.
huhtikuuta
2019.
Onnittelut -
9.8.2018, 11:50 – päivitetty 10.8.2018, 10:00

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Laadukas ja turvallinen akuuttihoito turvattava KYS:ssa myös kuormitustilanteissa

Media

Itä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa KYS:aa huolehtimaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikön laadukkaasta, turvallisesta ja asianmukaisesta potilaiden hoidosta myös kuormitustilanteissa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, että yliopistosairaalan tulee alueen keskeisenä sairaalana huolehtia siitä, että sillä on riittävät voimavarat myös terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. Yliopistosairaalan tulee kyetä tukemaan muita alueen päivystysyksiköitä.

Aluehallintoviraston päätös liittyy viime vuoden touko-heinäkuussa sairaanhoitajien tekimiin ilmoituksiin potilasturvallisuuden vaarantumisesta päivystyksestä. Ilmoituksissa tuotiin esille huoli hoitohenkilöstön määrän riittävyydestä, erityisesti kuormitustilanteissa. Aluehallintoviraston mukaan selvityksissä ei havaittu, että potilaille olisi aiheutunut seuraamuksia kuormitustilanteista johtuen.

Aluehallintovirasto jatkaa Kuopion yliopistollisen sairaalan potilasturvallisuustilanteen seurantaa ja tekee tarvittaessa uuden tarkastuskäynnin tilanteen arvioimiseksi.