Soita studioon

Sunnuntai, 24.
helmikuuta
2019.
Onnittelut -
21.6.2018, 12:40 – päivitetty 16.7.2018, 9:14

Kuopion Hietasalon tekopohjavesilaitos käytössä huollon jälkeen - puhdistuten järviveden käyttö raakavetenä aiheuttanut makumuutoksia

Media

Kuopiossa Hietasalon tekopohjavesilaitoksen vuosihuolto on päättynyt. Kuopion Veden mukaan vuosihuollon yhteydessä saneerattiin myös vesilaitoksen ilmastustorni, jonka vuoksi vedenottoma oli poissa käytöstä normaalia pidempään.

Huollon aikana Hietasalosta tuleva rantaimeytetty raakavesi korvattiin järvestä otettavalla raakavedellä, joka puhdistettiin kemiallisesti Itkonniemen vesilaitoksella ja puhdistettu vesi sekoitettiin Jänneniemen vedenottamon veteen ennen sen johtamista kulutukseen. Järviveden käyttö raakavetenä on voinut aiheuttaa lieviä makumuutoksia talousveteen ja Kuopion Vesi on suunut asiasta jonkin verran asiakaspalautetta. Talousveden turvallisuuteen sillä ei ole ollut vaikutusta. Hietasalon käyttöönoton myötä tilanne on vedenlaadun suhteen normalisoitumassa.