Soita studioon

Sunnuntai, 24.
helmikuuta
2019.
Onnittelut -
18.6.2018, 11:41 – päivitetty 19.6.2018, 8:53

Kuopion liikennevaloista kuntalaiskysely liikennevalojen yleissuunnitelmaa varten

Media

Kuopion kaupunki on laatimassa liikennevalojen yleissuunnitelmaa vuodelle 2030. Suunnitelman tavoitteena on määritellä liikennevaloliittymien kehittämisen periaatteet sekä kartoittaa toimenpidetarpeita tuleville vuosille. 

Yleissunnitelmasta on laadittu kuntalaiskysely, jolla Kuopion kaupungin mukaan yritään selvittämään eri liikennemuotoja käyttävien kuntalaisten tyytyväisyyttä Kuopion liikennevalo-ohjauksen nykytilaan sekä heidän havaitsemiaan epäkohtia ja kehitystarpeita.

Kaupungin mukaan kyselyyn vastaaminen antaa suunnittelijoille ja päättäjille tärkeää tietoa liikennevalo-ohjauksen tilasta käyttäjän näkökulmasta. 

Kyselyyn toivotaan saatavan vastauksia mahdollisimman laajalta käyttäjäkunnalta, kaikkien liikennemuotojen käyttäjiltä ja kaikista ikäryhmistä.

Kysely löytyy Kuopion kaupungin verkkosivuilta: www.kuopio.fi/fi/kyselyt

Kysely on avoinna elokuun loppuun saakka