Soita studioon

Keskiviikko, 22.
elokuuta
2018.
Onnittelut -
12.6.2018, 9:55 – päivitetty 13.6.2018, 10:34

Kysely: Kaikilla parannettavaa suojatiekäyttäytymisestä

Media

Suotiekäyttäytymisessä on parannettavaa kaikilla liikkuja ryhmillä, käy ilmi Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmän ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahankeen kyselytutkimuksesta.

Jalankulkijoiden suojatiekäyttäytymisessä eniten parannettavaa koettiin heidän havaittavuudessaan pimeään vuoden aikaan. Jalankulkijoiden toivotaan myös keskittyvän nykyistä enemmän tienylitykseen sekä viestivän selkeämmin aikeistaan ylittää tie.

Lähes yhtä merkittäväksi ongelmaksi koetaan se, että pyöräilijät eivät noudata tai tiedosta väistämisvelvollisuuttaan tilanteissa, joissa heidän pitäisi pyörätien jatketta ajaessaan väistää oikealta ja vasemmalta tulevaa liikennettä.

Autoilijoiden toivotaan laskevan ajonopeuksia suojateiden kohdilla ja viestivän siten selkeämmin jalankulkijoille, että aikovat päästää heidät turvallisesti tien ylitse. Vastausten perusteella yleistä näyttäisi olevan myös se, että autoilija ei pysähdy suojatien eteen vaikka viereisellä kaistalla oleva auto olisikin pysähtynyt.

Suojatiekulttuurin parantamisen osalta vastaajat arvottavat liikennekasvatuksen ja viestinnän sekä liikenneympäristön turvalliset ratkaisut yhtä tärkeiksi keinoiksi.

Kyselyyn vastasi toukokuun aikana Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella vastasi lähes 1 400 henkilöä