Soita studioon

Sunnuntai, 31.
toukokuuta
2020.
Onnittelut -
28.4.2016, 9:09 – päivitetty 28.4.2016, 9:46

Valtatie 5:n parannus Leppävirran ja Humalajoen välillä käynnistyy vapulta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa toukokuun alussa valtatie 5:n parantamisen Leppävirran ja Humalajoen välillä. Hanke valmistuu lokakuussa 2016. Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatie 5:n liikenteenvälityskykyä ja liikenneturvallisuutta sekä vähentää onnettomuuksia. Myös kevyen liikenteen sujuvuus paranee tie leventämisen myötä.

Tieosuuden ajoradat pysyvät leveydeltään ennallaan, mutta pientareita levennetään 0,5 metriä tien molemmilta puolilta. Näkemiä parannetaan näkemäleikkauksin ja puustoa poistamalla, tiekaiteita uusitaan ja lisätään, tarpeettomat pysäkit, kääntymiskaistat ja väistötilat puretaan ja koko tieosuus päällystetään.

Hankkeella tehdään myös siltatöitä. Paukarjoen silta muutetaan putkisillaksi ja Mertakosken sekä Pyöreenjoen sillat korjataan.

Puuston poisto hankkeella alkoi huhtikuussa. Paukarjoen sillan uusiminen putkisillaksi alkaa 2.5.2016 kiertotien rakentamisella.  Kiertotie on käytössä viikosta 19 alkaen noin kaksi viikkoa. Muiden siltojen korjaukset alkavat sitten kun Paukarjoen silta on valmistunut.

Tasausjyrsinnät valtatiellä tehdään kesäkuussa. Varsinainen tien leventäminen alkaa heinäkuun alussa ja työ on valmis 14.10.2016 mennessä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 4 milj. euroa ja pääurakoitsijana toimii Skanska Asfaltti Oy.

Rakennustyön takia joudutaan yleistä liikennettä ohjaamaan ja rajoittamaan työn etenemisen tahdissa. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat käytössä koko työn ajan.